PRIVACY POLICY

1. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα”, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ταχυδρομική και ηλεκτρονική, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, δεδομένα σωματικής διάπλασης πχ ύψος και βάρος, φύλο κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα”.

2. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα μας συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ.

3. Κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα στοιχεία του μηνύματος παραμένουν στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για την εξυπηρέτηση της Πολιτικής της LILA NOVA που αφορά τις οικονομικές συναλλαγές μέσω του eshop και του Πελάτη.

4. Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην λίστα με τις επαφές μας και το πελατολόγιο μας.

5. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να
καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία
τους μέσα στον ιστότοπο.

6. Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του eshop, ιδίως για

α) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που μας παρέχετε
β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
γ) την εξυπηρέτηση των συμβάσεων πώλησης και τη συμμόρφωση με το δικαίωμα υπαναχώρησης

7. Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε προς εξυπηρέτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

8. Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της LILA NOVA, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις
εντολές μας. Οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

• να τηρούν εχεμύθεια
• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας
• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

9. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλαδα, πλην των όσων απαραιτήτως πρέπει να σταλούν στο εξωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

10. Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη “λίστα επαφών”, δηλαδή για όσο δεν έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να διαγραφείτε και για δέκα χρόνια κατ’ ανώτατο χρονικό όριο.

11. Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

12. Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
α. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας, για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
β. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.
γ. Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
δ. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
ε. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
στ. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

13. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το
συντομότερο δυνατό.

14. Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

15. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

16. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

17.Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η LILA NOVA είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι Σινά 38 & Σκουφά,Αθήνα τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 0107658, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Start typing and press Enter to search